Showing the single result

Isotonitazene Powder

$350.00$14,000.00
Isotonitazene Powder for sale online.N,N-Diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine (isotonitazene) is a synthetic opioid analgesic.